Акафист Святой Блаженной Матроне Московской

Конда́к 1.

Избра́нная Ду́хом Бо́жиим от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́га прия́вшая, да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́. Сего́ ра́ди и мы́ благода́рне вене́ц похва́льный прино́сим ти́, вопию́ще: Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

И́кос 1.

А́нгел во пло́ти яви́лася еси́ на земли́, Матро́но блаже́нная, исполня́ющи во́лю Бо́жию. А́ще рождество́ твое́ в слепоте́ теле́сней бы́сть, но Госпо́дь, умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ведныя, просвети́ духо́внии о́чи твои́, да послу́жиши лю́дем и дела́ Бо́жия явя́тся чрез тебе́. Мы́ же с любо́вию вопие́м ти́ такова́я:

Ра́дуйся, от младе́нчества Бо́гом избра́нная;

Ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го от пеле́н осене́нная.

Ра́дуйся, да́ром чуде́с измла́да обогаще́нная;

Ра́дуйся, прему́дростию от Бо́га свы́ше испо́лненная.

Ра́дуйся, мы́сленныма очи́ма во́лю Бо́жию прозира́ющая;

Ра́дуйся, слепо́тствующих умо́м мудрецо́в ве́ка сего́ посрамля́ющая.

Ра́дуйся, души́ заблу́ждшия к Бо́гу приводя́щая;

Ра́дуйся, ско́рби и печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 2.

Ви́дяще лю́дие и иере́й, егда́ креща́ше тя́, блаже́нная, чу́дный сто́лп о́блачный над главо́ю твое́ю и обоня́вше благоуха́ние ве́лие, дивля́хуся, что́ у́бо сия́ отрокови́ца бу́дет, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум име́я просвеще́нный, иере́й Бо́жий Васи́лий позна́, я́ко креща́емая от него́ сосу́д благода́ти Бо́жия е́сть, и тя́, пра́ведная Матро́но, отрокови́цу свя́ту нарече́. От на́шего же усе́рдия прино́сим ти́ похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, во святе́й купе́ли благода́тию Свята́го Ду́ха облагоуха́нная;

Ра́дуйся, на пе́рсех твои́х кре́ст запечатле́нный име́вшая.

Ра́дуйся, моли́твеннице, от Бо́га лю́дем дарова́нная;

Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, пред Го́сподем сия́ющая.

Ра́дуйся, да́ром чудотворе́ния от Бо́га просла́вленная на земли́;

Ра́дуйся, венце́м неувяда́емым от Го́спода увенча́нная на Небеси́.

Ра́дуйся, ми́лости Бо́жия гре́шным возвеща́ющая;

Ра́дуйся, от исто́чника во́ды живы́я жа́ждущия напая́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 3

Си́лу Бо́жия благода́ти ощуща́ющи, еще́ во младе́нчестве су́щи, Матро́но блаже́нная, ко ико́нам святы́м устремля́лася еси́ и чи́стым се́рдцем и младе́нческими усты́ хвалу́ Бо́гу возглаша́ла еси́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи от Бо́га да́р прозре́ния изде́тска, блаже́нная ма́ти, сокрове́нная серде́ц приходя́щих к тебе́ ве́дущи и о́ным бу́дущая, я́ко настоя́щая, сказу́ющи, мно́гия лю́ди на пу́ть благоче́стия направля́ла еси́. Те́мже прославля́юще Бо́га, умудря́ющаго слепцы́, вопие́м тебе́ си́це:

Ра́дуйся, ди́вная прови́дице;

Ра́дуйся, сокрове́нных грехо́в обличи́тельнице.

Ра́дуйся, помраче́нных душе́ю пресве́тлая наста́внице;

Ра́дуйся, заблу́ждших ми́лостивая путеводи́тельнице.

Ра́дуйся, звездо́, ве́рным пу́ть указу́ющая;

Ра́дуйся, свеще́, во тьме́ ве́ка сего́ светя́щая.

Ра́дуйся, еди́ному Бо́гу послужи́вшая;

Ра́дуйся, ко́зни диа́вольския благода́тию Ду́ха Свята́го попра́вшая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 4.

Бу́ря недоуме́ния и смяте́ния о чудесе́х твои́х в лю́дех разве́яся, ма́ти блаже́нная, и ти́и, вразуми́вшу и́х Го́споду, ди́вному во святы́х Свои́х, просла́виша и восхвали́ша тя́, Бо́гу же с благодаре́нием воспе́ша: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше лю́дие, ма́ти Матро́но, я́ко по́мощь в неду́зех душе́вных и теле́сных подае́ши, прихожда́ху к тебе́ со упова́нием и, сове́т благоприя́тен и исцеле́ние получи́вше, благодаря́ще Бо́га, воспева́ху тебе́:

Ра́дуйся, я́ко боле́знующих и стра́ждущих душе́ю прие́млеши;

Ра́дуйся, я́ко ми́р душа́м скорбя́щим да́руеши.

Ра́дуйся, в заблужде́ниих су́щих вразуми́тельнице;

Ра́дуйся, благоче́стия учи́тельнице.

Ра́дуйся, печа́лей на́ших утоли́тельнице;

Ра́дуйся, в ско́рбех уте́шительнице.

Ра́дуйся, блага́я безсре́бренице;

Ра́дуйся, неду́гов вся́ческих безме́здная врачева́тельнице.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ возсия́ла еси́, ма́ти блаже́нная Матро́но, во дни́ лихоле́тия во Оте́чествии на́шем, я́ко но́вая испове́дница, и́го Христо́во дерзнове́нно и безбоя́зненно чрез все́ житие́ пронесла́ еси́ и, благода́тию Бо́жиею укрепля́ема, подава́ла еси́ недоумева́ющим вразумле́ние, стра́ждущим осла́бу, больны́м исцеле́ние, благода́рственно зову́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше мно́зи Росси́йстии лю́дие чудеса́ и исцеле́ния, Бо́жиею благода́тию от тебе́ подава́емая: хромы́м хожде́ние, разсла́бленным и на одре́ лежа́щим исцеле́ние, бесну́ющимся духо́в зло́бы отгна́ние, устреми́шася к тебе́, ма́ти, я́ко к исто́чнику неисчерпа́емому, от него́же испи́вше оби́льно, умиле́нным се́рдцем возопи́ша тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, на пу́ть пра́вый от младе́нчества призва́нная;

Ра́дуйся, пра́веднице, от Бо́га на́м дарова́нная.

Ра́дуйся, цели́тельнице, неду́ги на́ша исцеля́ющая;

Ра́дуйся, в ну́ждах на́ших ско́ро помога́ющая.

Ра́дуйся, душеполе́зными сове́ты на́с вразумля́ющая;

Ра́дуйся, недоуме́ния на́ша ско́ро разреша́ющая.

Ра́дуйся, ду́хи нечи́стыя от челове́к отгоня́ющая;

Ра́дуйся, от вся́каго зла́ моли́твою твое́ю огражда́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 6.

Провозве́стник свя́тости и пра́ведности жития́ твоего́, блаже́нная ма́ти, яви́ся святы́й и пра́ведный оте́ц Иоа́нн Кроншта́дтский, егда́ узре́ тя́ во хра́ме и наименова́ тя́ свою́ прее́мницу, та́же и осмы́й сто́лп Росси́и. Вси́ же, слы́шавше сие́, просла́виша Го́спода, возглаша́юще Ему́ пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ моли́твами твои́ми, ма́ти Матро́но, све́т благода́ти Бо́жия в сердца́х не ве́дущих Бо́га и грехми́ мно́гими прогневля́ющих Его́. Ти́и же, ви́дяще чудеса́, тобо́ю соверша́емая, обраща́хуся ко Го́споду, ублажа́юще тя́ си́це:

Ра́дуйся, по́двиги твои́ми Бо́га прославля́ющая;

Ра́дуйся, сла́ву Бо́жию на́м явля́ющая.

Ра́дуйся, неве́рныя на пу́ть пра́вый наставля́ющая;

Ра́дуйся, грехми́ оскверне́нныя моли́твами твои́ми очища́ющая.

Ра́дуйся, к покая́нию на́с призыва́ющая;

Ра́дуйся, за вся́ благодари́ти Го́спода на́с вразумля́ющая.

Ра́дуйся, хра́м Бо́жий люби́ти на́с науча́ющая;

Ра́дуйся, во огра́ду церко́вную расточе́нныя о́вцы собира́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 7.

Хотя́щи Пресвяту́ю Влады́чицу на́шу Богоро́дицу досто́йно ублажи́ти, ма́ти Матро́но, повеле́ла еси́ лю́дем написа́ти всечестны́й о́браз Ея́, Взыска́ние поги́бших имену́емый, и в хра́ме Бо́жием ве́си твоея́ водвори́ти, да вси́, взира́юще на све́тлый ли́к Пречи́стыя, со умиле́нием восхва́лят Ю́, Го́споду же возопию́т: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую тя́ засту́пницу, моли́твенницу и хода́таицу к Бо́гу дарова́ Госпо́дь в годи́ну тя́жкую лю́дем Росси́йским, мно́зи бо отпада́ху от Святы́я Це́ркве, ты́ же, ма́ти, малове́рныя и заблу́ждшия наставля́ла еси́ сло́вом и де́лом, явля́ющи ди́вная чудеса́ Бо́жия. Те́мже воспева́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, страны́ на́шея Росси́йския неусы́пная печа́льнице;

Ра́дуйся, спасе́ния на́шего хода́таице.

Ра́дуйся, Бо́га, Судии́ пра́веднаго, умилостиви́тельнице;

Ра́дуйся, неду́жных и оби́димых покрови́тельнице.

Ра́дуйся, немощны́х и безнаде́жных помо́щнице;

Ра́дуйся, проти́ву духо́в зло́бы непреста́нная вои́тельнице.

Ра́дуйся, я́ко трепе́щут тя́ кня́зи бесо́встии;

Ра́дуйся, я́ко ра́дуются о тебе́ А́нгели и челове́цы.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 8.

Стра́нно малове́рным и неразу́мным бы́сть, ка́ко слепорожде́нная ви́дети и ве́дети мо́жет не то́чию настоя́щая, но и бу́дущая, не ве́дяху бо си́лы Бо́жия, в не́мощи челове́честей соверша́емыя. Мы́ же, блаже́нная ма́ти, прему́дрость Бо́жию, в тебе́ явле́нную, зря́ще, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ческия досажде́ния и оби́ды, изгна́ния и укоре́ния претерпе́ла еси́, блаже́нная ма́ти, не се́тующи о се́м, но за вся́ благодаря́щи Бо́га. Си́м же и на́с науча́еши терпели́вно нести́ кре́ст сво́й, тебе́ же благохвали́ти та́ко:

Ра́дуйся, в моли́тве непреста́нно пребыва́вшая;

Ра́дуйся, духо́в зло́бы посто́м и моли́твою отгна́вшая.

Ра́дуйся, ми́р благода́тный стяжа́вшая;

Ра́дуйся, любо́вию твое́ю мно́гия о́крест тебе́ спаса́вшая.

Ра́дуйся, житие́м твои́м изря́дно лю́дем послужи́вшая;

Ра́дуйся, и по кончи́не твое́й лю́дем непреста́нно помога́ющая.

Ра́дуйся, и ны́не на́шим проше́нием те́пле внима́ющая;

Ра́дуйся, упова́ющих на по́мощь твою́ не оставля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 9.

Вся́кия ско́рби и боле́зни а́ще и претерпе́ла еси́, ма́ти Матро́но, непреста́нно ве́дущи бра́нь с си́лами тьмы́, облича́ющи ко́зни и кова́рства и́х и изгоня́ющи бе́сы от одержи́мых, оба́че до кончи́ны дни́й твои́х помога́ла еси́ стра́ждущим, неду́гующим и скорбя́щим, при́сно пою́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут досто́йно просла́вити свято́е житие́ твое́ и чудеса́, си́лою Бо́жиею тобо́ю твори́мая, преди́вная ста́рице. Мы́ же, хотя́ще псало́мски хвали́ти Бо́га во святы́х Его́ и подвиза́емии серде́чною любо́вию, дерза́ем пе́ти тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, у́зкий пу́ть и те́сная врата́ избра́вшая;

Ра́дуйся, доброде́тельми мно́гими просия́вшая.

Ра́дуйся, вся́ тле́нная в житии́ твое́м отве́ргшая;

Ра́дуйся, смире́нием, я́ко венце́м драги́м, украше́нная.

Ра́дуйся, ева́нгельски, я́ко пти́ца небе́сная, на земли́ пожи́вшая;

Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию, не име́вшему, где́ главу́ подклони́ти, после́довавшая.

Ра́дуйся, ны́не во оби́телех ра́йских веселя́щаяся;

Ра́дуйся, и на́с гре́шных, моля́щихся тебе́, ми́лостию твое́ю не оставля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́щи мно́гия лю́ди от страда́ний теле́сных и душе́вных неду́г, всено́щно пребыва́ла еси́, пра́веднице Бо́жия, в моли́тве, прося́щи и́м по́мощи и укрепле́ния от Го́спода на́шего Иису́са Христа́, пою́щи Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10

Стена́ и покро́в была́ еси́ во дни́ жития́ твоего́, блаже́нная ма́ти, все́м к тебе́ прибега́ющим, и по сме́рти не престае́ши хода́тайствовати пред Бо́гом о лю́дех, с ве́рою притека́ющих ко гро́бу твоему́. Те́мже у́бо услы́ши ны́не и на́с, гре́шных, скорбьми́, боле́зньми и мно́гими печа́льми одержи́мых, и потщи́ся на по́мощь твои́ми моли́твами все́м к тебе́ вопию́щим:

Ра́дуйся, оби́димых ско́рая предста́тельнице;

Ра́дуйся, терпя́щих лише́ния уте́шительнице.

Ра́дуйся, честна́го супру́жества охране́ние;

Ра́дуйся, все́х во вражде́ су́щих умире́ние.

Ра́дуйся, непра́во на су́д влеко́мых защи́тительнице;

Ра́дуйся, и о вино́вных пред судо́м земны́м к Бо́гу ми́лостивая хода́таице.

Ра́дуйся, лиши́вшихся кро́ва приста́нище;

Ра́дуйся, все́х к тебе́ взыва́ющих засту́пнице.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 11.

Пе́ние а́нгельское слы́шала еси́, ма́ти честна́я Матро́но, еще́ на земли́ живу́щи. Научи́ и на́с, недосто́йных, ка́ко подоба́ет сла́вити Бо́га, в Тро́ице почита́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же непреста́нно во́инства небе́сная велегла́сно воспева́ют: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рным све́том сия́ет житие́ твое́, блаже́нная Матро́но, освеща́я мра́к многосу́етнаго ми́ра сего́, и влече́т к себе́ ду́ши на́ша, я́ко да и мы́ луче́ю благода́ти Бо́жия озари́мся и ско́рбный пу́ть привре́менныя жи́зни богоуго́дно про́йдем и Ца́рствия Бо́жия дости́гнем, иде́же ты́, ма́ти, ны́не всели́лася еси́, слы́шащи гла́с на́ш, тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, свеще́ Бо́жия, при́сно горя́щая;

Ра́дуйся, би́сере честны́й, блиста́нием святы́ни твоея́ на́с озаря́яй.

Ра́дуйся, цве́те благово́нный, Ду́хом Святы́м на́с облагоуха́яй;

Ра́дуйся, ка́меню ве́ры, малоду́шныя в благоче́стии утвержда́яй.

Ра́дуйся, звездо́ пресве́тлая, пра́вый пу́ть на́м указу́ющая;

Ра́дуйся, до́брая вои́тельнице Христо́ва, мече́м моли́твы де́монския полки́ устраша́ющая.

Ра́дуйся, я́ко все́ житие́ твое́ свя́то и непоро́чно;

Ра́дуйся, я́ко и сме́рть твоя́ пред Го́сподем честна́.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 12.

Благода́ть Бо́жию оби́льно еще́ от пеле́н восприя́ла еси́, ма́ти блаже́нная, я́же вы́ну пребы́сть с тобо́ю по вся́ дни́ жи́зни. Ве́руем несумне́нно, я́ко и по успе́нии твое́м благода́ть сия́ пребога́тно пребыва́ет с тобо́ю. Сего́ ра́ди припа́дающе мо́лимся: не лиши́ и на́с, еще́ стра́нствующих на земли́, по́мощи твоея́ и заступле́ния, прося́щи Го́спода поми́ловати все́х пою́щих Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще мно́гая и ди́вная твоя́ чудеса́, ма́ти Матро́но, восхваля́ем Бо́га, дарова́вшаго гра́ду Москве́ и Оте́честву на́шему во дни́ безбо́жия и гоне́ния тя́, непоколеби́мый сто́лп благоче́стия и ве́ры. Ны́не же, блаже́нная ма́ти, благода́рным се́рдцем воспева́ем тебе́ си́це:

Ра́дуйся, ми́р Христо́в в душе́ твое́й стяжа́вшая;

Ра́дуйся, сего́ ра́ди мно́гия лю́ди о́крест тебе́ к Бо́гу приве́дшая.

Ра́дуйся, в немощне́м те́ле су́щи, си́лу Бо́жия благода́ти показа́вшая;

Ра́дуйся, во обре́тении честны́х моще́й твои́х Бо́жию ми́лость на́м яви́вшая.

Ра́дуйся, со́нма святы́х Моско́вских изря́дное процвете́ние;

Ра́дуйся, гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние.

Ра́дуйся, Оте́чества на́шего при́сная пред Бо́гом печа́льнице;

Ра́дуйся, к покая́нию и моли́тве о земли́ Росси́йстей все́х призыва́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 13.

О блаже́нная ма́ти, услы́ши ны́не воспева́емое тебе́ хвале́бное пе́ние и испроси́ на́м у Го́спода Иису́са Христа́ грехо́в оставле́ние, христиа́нския ми́рныя кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Его́, да и мы́ с тобо́ю сподо́бимся в селе́ниих ра́йских сла́вити Святу́ю Тро́ицу, вопию́ще: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щая, те́лом же на земли́ почива́ющая и да́нною ти́ свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́ющая! При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны́, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и бесо́вских искуше́ниих дни́ своя́ иждива́ющия, уте́ши ны́, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ша лю́тыя, от Бо́га на́м по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви на́с от мно́гих бе́д и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти на́м вся́ на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы́ от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне́ и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.